100 jaar Nieuwe Haagse School

De manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School verankert de stoere expressieve architectuurstijl in de huidige stad

Manifestatie

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de architectuur van de Nieuwe Haagse School zich manifesteerde. In het jubileumjaar is er extra aandacht voor de grote reeks iconische gebouwen en monumentale stadsbeelden van hoge kwaliteit in deze karakteristieke stijl.

Elementen uit de architectuur van De Stijl, Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage kwamen in de stroming bij elkaar. De strakke lijnen en geometrische volumes van de Nieuwe Haagse School vormden, meer dan de Amsterdamse School, de aanzet van de moderne architectuur.

De architectuurstijl uit het interbellum van de 20e eeuw is te vinden in wijken als Benoordenhout, Marlot, Laak, Rustenburg-Oostbroek, Bomenbuurt, Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt en Bezuidenhout-oost.

Excursies, tentoonstelling en publicaties

In het jubileumjaar kun je de bijzonderheden van de Nieuwe Haagse School leren kennen door deelname aan verschillende excursies, debatten en lezingen en de tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis te bezoeken. En in juni verschijnt de publicatie ‘100 jaar Nieuwe Haagse School – De toekomst van het verleden’ van architectuurhistoricus en Nieuwe Haagse School expert Marcel Teunissen.

Ankerpunten in 2018

Centraal staat de betekenis van de Nieuwe Haagse School voor de huidige stad en haar opgaven voor de toekomst, zoals verduurzaming en verdichting. De innovatieve woonhotels en de manier waarop de gemeente zorgde voor een harmonieus samenhangend stadsbeeld, zijn een inspiratiebron voor de huidige ontwikkeling van Den Haag.

Agenda

Tentoonstelling: 100 jaar Nieuwe Haagse School

29 mei - 22 juni 2018, Atrium Stadhuis

Fietsexcursie: Nieuwe Haagse School in het Benoordenhout

Geweest: 14 april 2018, 13.30 uur Dag van de Haagse Geschiedenis

Lezing: Architectuur en stadsbeelden van de Nieuwe Haagse School

Geweest: 14 april 2018, 12.00 uur Dag van de Haagse Geschiedenis

Wandeling: Nieuwe Haagse School in Marlot

Geweest: 21 april 2018, 11.00 uur o.l.v. gids

Blogs

Discussies en achtergrondinformatie over de Nieuwe Haagse School in 2018

Nieuwe Haagse School architectuur in de bloemenbuurt icon Nieuwe Haagse School

Beschermd stadsgezicht Nieuwe Haagse School: glazen stolp of broodnodige bescherming?

De stoere en expressieve baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School bepaalt de identiteit van een groot deel van Den Haag. Marlot, Benoordenhout en Laakkwartier zijn beschermd stadsgezicht. Wijken als de Bomen- Bloemen- en Vruchtenbuurt en Bezuidenhout Oost verdienen vanwege vergelijkbare kwaliteiten ook bescherming. Of staat dat alle nodige nieuwe ontwikkelingen in de weg? De stadsuitbreidingswijken…

Publicaties

Over de Nieuwe Haagse School

concept cover publicatie nieuwe haagse school

100 jaar Nieuwe Haagse School

De toekomst van het verleden

Het boek kijkt naar het verleden en de toekomst van de geliefde architectuurstijl Nieuwe Haagse School aan de hand van thema’s als stedelijke ontwikkeling, hoogbouw, bijzondere woonvormen en bouwkundig detailleren.Z
Bestel boek

cover publicatie papaverhof van Jan Wils

De Papaverhof van Jan Wils

100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen de esthetiek van De Stijl en de kubische baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School.
Bestel boek

boekomslag de gebroeders Fels, architecten

Gebroeders Fels, architecten

Dubbele monografie

Henk Fels werd een belangrijke vertegenwoordiger van de Nieuwe Haagse School. Naast het beschrijven en historisch inbedden van het werk van de gebroeders Fels wordt aandacht geschonken aan de betekenis van hun werk voor de huidige tijd.
Lees meer
Bestel boek: 100jaar@NieuweHaagseSchool.nl

Manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School

De manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School wordt gefaciliteerd door de stichting Nomadisch Paviljoen. De organisatie werkt samen met verschillende organisaties die de manifestatie mede mogelijk maken.

Contact: 100jaar@NieuweHaagseSchool.nl

Sponsoren

De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt met steun van: